cirugia oral mataro
Written by

El que desconeixem sobre la cirugia guiada

  • La cirurgia guiada té major seguretat pel pacient.
  • La col·locació de l’implant és més precisa que manualment, la desviació mitja s’ha calculat al voltant de 1,2-3,71 mm a la cirurgia manual, la precisió a cirurgia guiada està avalada per estudis.
  • Augment del comfort del pacient al no realitzar incisió ni col·locar punts de sutura i ser una cirurgia més ràpida, tenim meys inflamació i dolor.
  • Augmenta l’eficiència, ja que tot està planificat al mil·límetre amb les últimes tecnologies per ordinador amb 3D
  • Precisió a la fabricació de les pròtesis, ja que a l’estar tot planificat, no hi ha necessitat de prendre impressions addicionals i es pot fabricar i col·locar pròtesis estètiques al mateix dia de la cirurgia.
  • Millora l’estètica i redueix costos adicionals, aquesta planificació per ordinador 3D, ens ajuda, a reduïr els components per corregir angulacions anormals, el cost del tractament es pot predir millor, menors costs de laboratori, i menor número d’implants necessaris, menys necessitats d’ingerts i menys número de cirurgies i cites