Blanqueamiento dental

Avui en dia el blanquejament es un tractament habitual en la clínica diària. Es un és un tractament senzill i còmode on les dents, una vegada blanquejades, es mantenen durant anys, més blanques, joves i atractives.. Tenir un somriure atractiu és important per a tothom avui en dia. Això proporciona un somriure perfecte i fa sentir-se millor. Sentir-se atractiu significa seguretat en un mateix. Aquest tractament va destinat a tornar una dent al seu color i translucidesa quan aquestes presenten taques o pigmentacions que afecten l’estètica dental.

¿Qué fa el blanquejament dental?

Pot:

  • Modificar el color de les dents, sense modificar els teixits.
  • Donar un aspecte més juvenil, atractiu i sa al somriure.

No pot:

  • Modificar la forma de les dents.
  • Modificar el color dels composites ni corones.
  • Tenen limitacions en tincions severes, com alternativa aquests problemes, es tindria que valorar la possibilitat de carilles de ceràmica

En quin moment es pot blanquejar les dents?

  • El pacient necessita tenir una bona higiene oral, amb les genives en bon estat, i les dents lliures de càries.
  • Les superfícies de les dents tenen que estar netes i sense placa bacteriana.
  • Abans de la col·locació de pròtesis i de carilles.

Què causa la tincions a les dents?

Hi ha moltes causes. Les mes habituals són el envelliment de les dents per la edat i els factors genètics, però també el consum de substàncies que provoquen taques, como el cafè, té, begudes carbòniques, tabac, vi . Durant la formació de los dents, el consum de tetraciclines (antibiòtic), o el excés de flúor també pot ocasionar tincions dentals.

¿Cuánto duran los efectos del blanqueamiento dental?

Si sigue unas sencillas instrucciones de cuidado dental después del blanqueamiento, sus dientes tendrán un color más claro que antes, por eso es tan importante la higiene oral. Una vez blanqueados los dientes, no cambian de color porque pierda efecto del blanqueamiento, sino existen factores que pueden acortar la vida del blanqueamiento como el tabaco, té, y el café. Al cabo de un tiempo recomendamos una reevaluación para valorar si fuera necesaria alguna sesión de refuerzo.

Quant duren els efectes del blanquejamient dental?

Si es segueixen unes senzilles instruccions de cuidat dental després del blanquejament, les dents tindran un color més clar que abans, per això es tan important la higiene oral. Una vegada blanquejades les dents, no canvien de color perquè es perdi l’efecte del blanquejament, sinó existeixen factors que poden escurçar la vida del blanquejament como el tabac, té, i el cafè. Desprès d’un temps recomanem una revaluació per valorar si fos necessària alguna sessió de reforç.