Periodòncia

La periodòncia és el terme que es refereix quan es parla de les estructures que envolten les dents, com són les genives i l’òs. La causa principal dels problemes d’aquestes estructures està produïda per bacteris. Existeixent una sèrie de síntomes que permeten reconèixer aquests problemes:

  • Gingivitis

   Aquesta passa d’un color rosat la geniva a vermell intens,  augmentant lleugerament de tamany, pot existir dolor i sangrar al raspallar-se les dents.

  • Periodontitis inicial o moderada

   La geniva es pot retreu-re’s ( les dents semblen més llargues). Pot haver-hi una lleugera mobilitat de les dents. A vegades aquestes poden desplaçar-se i apareixen espais entre elles. Les genives es tornen vermelles i sangran amb facilitat. També pot haver-hi halitosis ( mal alè) i sensibilitat, amb molèsties amb les begudes i aliments freds i calents.

 • Periodontitis avançada o greu

  Igual que tots els síntomes anteriors, però més agreujats. Les dents es poden moure amb excés fins que acaven per caure. La geniva sangra molt espontàniament, i a vegades amb dolor, el que impedeix al pacient raspallar-se correctament les dents, fet que agreuja més el problema.

A llarg plaç, les malalties periodontals, són la causa de la major part de pèrdues de dents en l’edad adulta. Aquesta pèrdua pot portar problemes com dificultat al mastegar, una alteració estètica important, dolor, mal alè, sangrat de les genives, etc…

En els estats incicials pot corregir-se, i realitzant-se una profilaxis o higiene professional, s’ elimina el càlcul, placa bacteriana, i les taques extrínsiques dels aliments. Però quan la malaltia és avançada i se perdut molt suport ossi, la única cosa que es pot fer és detenir la progresió de la malaltia. L’òs perdut és irrecuperable, no obstant existeixent tècniques regeneratives que donen molt bon resultat. És el dentista qui té que valorar si el pacient és susceptible aquest tipus de tractament.És fundamental realitzar una correcte higiene dental per evitar tots aquests problemes , en els terminis que el dentista o higienista dental ho indiqui