Implants Dentals

¿Què és un implant dental?

L’mplant dental és un material biocompatible odontològic destinat a substituïr artificialment l’arrel d’una dent perduda, per restablir la funció i l’estètica perduda.

Implants dentals amb cirurgia guiada

El mètode d’implants dentals guiats per ordinador és un sistema revolucionari de planificació del tractament i implantació quirúrgica, que permet transferir la planificació realitzada a l’ordinador cap a la boca amb una precisó i facilitat sense precedents.

És mínimament invasiu, amb el que es redueix el dolor i l’inflamació. Aquesta tècnica d’implants dentals està indicada per qualsevol tipus de pacient, especialment per pacients amb poc os

Seqüència del tractament

  1. Primer es realitza un exàmen del pacient, preparació i presa d’impresions.
  2. El radiòleg realitza un TAC.
  3. Aquest TAC s’introdueix a l’ordinador i es col·loquen els implants dentals amb 3D a l’ordinador.
  4. Es realitza l’encàrrec de la plantilla quirúrgica dissenyada, via Internet, al laboratori. Aquesta informació permet fabricar una plantilla quirúrgica que ens guia durant la cirurgia sense ferida, desde el principi fins la col·locació de les dents.
  5. Després es realitza un tractament quirúrgic segur, predecible i ràpid amb el que es redueix el temps d’espera i el número de visites. A la pràctica això significa que els pacients poden sortir de la consulta amb unes dents maques amb tant sols una visita de al voltant d’una hora.
implantes vinetas

Implants dentals per pacients amb poc os

Els pacients que tenen poc os són aquells que poden tenir problemes al moment de col·locació d’implants, i poden necessitar d’insercions d’os per rehabilitar la seva boca, tots aquests procediments augmenten el cost dels pressupostos i allarguen el temps del procediment.
Amb la nova tecnologia 3D es pot trobar os a zones on abans amb radiografia convencial era impossible de veure’l.

Per què són importants?

Els implants dentals ens permeten la col·locació de dents sense la necessitat de tractament en les dents adjacents, col·locant una arrel artificial que suportarà la nova dent. És un tractament d’elecció en zones on s’ha perdut una dent.