Written by

Com poden els usuaris de protesis dentals passar-se als implants dentals?

Els implants dentals han aconseguit el que mai havien aconseguit les protesis dentals fixes o removibles; que els pacients s’oblidin de que a la seva dentadura hi porten elements externs. Gràcies als diferents tipus d’implants dentals hauràn descobert una gran gama de tractaments vinculats inicialment a aconseguir la cirurgia guiada. En tot cas val la pena conèixer els millors tipus de possibilitats pel que fa a implants gràcies a la cirurgia assistida per ordinador. Per a que els usuaris de protesis dentals es puguin passar a implants dentals es requerirà certa informació que els hi facilitem.

Com es substitueix tota la boca amb implants dentals mitjançant cirurgia assistida

Fins fa només una dècada era impossible pensar en rehabilitar una boca sense dentsmitjançant la utilització de cirurgia assistida. A l’actualitat això és possible però, què succeeix si s’ha recorregut abans a una protesis dental? El principal problema amb que es troben els pacients que han passat varis anys o, inclós dècades, amb protesis dental per absències de tota la dentadura és la falta d’os. És aqui on entren les novetats tecnològiques i on realment trobarem la qualitat d’uns bons tractaments que incloguin cirurgia assistida.

Així doncs, el primer pas per tots els pacients que vulguin passar de les pròtesis dentals als implants dentals serà realitzar un escàner per determinar amb quines condicions es troba la dentadura així com l’estructura ossia que s’encarregaria de sostindre els implants dentals donat l’hipotètic cas on no existeixi un cas de pacient sense os. El segon pas serà crear una fèrula quirúrgica. El tercer pas dependrà de si el pacient té o no poc os, fet que sol succeïr al cas de pacients amb pròtesis dentals degut a una atrofia òssia.