Cirurgía Oral

¿Què és la cirurgia oral?

La cirurgia bucal és la part de l’odontologia que consisteix en el diagnòstic i tractament quirúrgic i coadjuvant de les malalties, traumatismes i defectes dels maxil·lars i regions adjacents.

Els tractaments més habituals en la pràctica diària són tractaments encaminats a l’extracció dels cordals (queixes del seny), fre labial i lingual, l’elevació dels sins maxil·lars, cirurgies preprotèsiques i regeneratives.

Extracció dels cordals

Els cordals o tercers molars, col·loquialment coneguts com a queixals del seny, per la seva situació posterior a la boca, amb freqüència causen problemes de diferents tipus. La seva extracció està indicada per prevenció o bé per infecció o dolor i per tractament d’ortodòncia.

Fre

El fre es una estructura de teixit tou que limita el moviment del llavi i de la llengua. En alguns casos aquesta limitació és excessiva, i es recomana la resecció per aconseguir una major mobilitat, millores en la parla i l’estètica.

Elevació de sins maxil·lars

Els sins maxil·lars són dos cavitats aèries ubicades sobre les dents posteriors per les que circula l’aire després d’entrar per les fosses nasals. Les seves funcions principals són alleugerar i redistribuir el pes del crani, humidificar y escalfar l’aire que respirem. Algunes vegades, amb la pèrdua dels premolars i molars, els sins maxil·lars s’agranden, provocant una altura d’os insuficient per la col·locació d’implants dentals. Així doncs, podemos utilizar el espacio que nos brindan estas cavidades para crear hueso y colocar implantes dentales en una segunda fase.

Cirurgíes preprotèsiques

Las cirurgies preprotèsiques són les intervencions que ens permeten adequar els maxil·lars a les necesitats de la futura pròtesis del pacient. Freqüentment utilitzem tècniques combinades de cirurgia preprotèsica y regenerativa per a solucionar situacions en les que l’os és molt estret o ens falta altura per a la col·locació d’implants dentals.

¿Per què és important?

La cirurgia oral ens permet realitzar tractaments quirúrgics per a la correcció del malestar y dolor relacionat amb les dents, així com la preparació de l’os per a millorar el tractament rehabilitador posterior buscant sempre el resultat òptim per a cada cas. A més a més, com tota especialitat de la odontologia, busca millorar l’estètica i la qualitat de vida del pacient.