Bruxismo y oclusión

Què és el bruxisme?

El bruxisme és el carrisqueig de les dents quan ens trobem inconscients, principalment en les hores de somni.

Què és l’oclusió?

L’oclusió és el contacte que es produeix entre l’arcada superior i inferior en els moviments masticatoris.

Per què és important?

És important conèixer com afecten els moviments de la mandíbula a les dents. L’oclusió ideal és aquella que ens permet un equilibri entre la zona posterior i l’anterior tenint unes guies (incisius centrals i canins) que ens protegeixen les dents posteriors en moviments de protrusió (cap a davant), i laterals (cap als costats).
Quan un pacient ha portat ortodòncia o bé té una correcta alineació de les dents, les guies protectores actuen i es manté un equilibri com s’ha esmentat anteriorment.
Per tant, en pacients que no tenen una bona oclusió s’hauria de realitzar un tractament o bé d’ortodòncia o bé s’hauria de col·locar una fèrula de descàrrega per protegir les dents dels moviments de protrusió i lateralitat.

Què és una fèrula de descàrrega?

Una fèrula de descàrrega és un dispositiu que es col·loca, principalment, en l’arcada superior i que fa de “guies” o topalls a les dents anteriors perquè les dents posteriors no toquin quan es realitzen els moviments de protrusió i lateralitat.